Η Ιαπωνία είναι μια τελείως διαφορετική
χώρα σε σχέση με ότι έχουμε συνηθήσει. Εκτός όμως από τις
παραξενιές τις έχει και πολλές ομορφιές. Μία από αυτές είναι και ο
κήπος του Kawachi Fuji.

Image

Image

Image

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου