Μέσα στην πλήρη απαξίωση και την αποσιώπηση των στοιχείων της ελληνικής παράδοσης και γραμματείας, που στις μέρες μας έχει λάβει την μορφή μάστιγας, πραγματικά αναρωτιόμαστε για την πνευματική υποταγή, την συνειδησιακή ένδεια και την ανήθικη παραίτηση του ελληνικού λαού από την ταυτότητα και την ιστορία του. Πώς είναι δυνατόν ένας ολάκερος λαός να αρνείται να γνωρίσει και να βιώσει την ίδια του την κληρονομιά, μεταφέροντας το περιεχόμενό της στο σήμερα και χαράζοντας νέους δρόμους στην παγκόσμια λεωφόρο του πολιτισμού;

Οι ελάχιστες μεμονωμένες προσπάθειες διατήρησης και διαφύλαξης της αυθύπαρκτης ταυτότητας του Ελληνισμού δεν είναι αρκετές, σε μια εποχή πολιτιστικής, κοινωνικής και πνευματικής κρίσης, μιας κρίσης η οποία είναι απότοκο της επικράτησης των λεγόμενων αγορών και της λαίλαπας της διαφθαρμένης επιβολής των εξουσιαστών του κόσμου. Φυσικά, η διαχρονική πορεία της πτώσης είναι πασιφανής σε όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα και οι παρατηρήσεις παλαιοτέρων και εγνωσμένης αξίας ερευνητών δεν μπορούν να διαλάθουν της προσοχής των συγχρόνων Ελλήνων. Η αξία της αφομοίωσης εκ νέου του πλαισίου ηθών και εθίμων, η αναζήτηση της αλήθειας στην ελληνική γραμματεία και δη την αρχαία, καθώς και η εφαρμογή του πνευματικού φορτίου που όλα αυτά μεταφέρουν, στην σύγχρονη εποχή, καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του Ελληνισμού. Ειδικά στην περίοδο που η χώρα μας βάλλεται πανταχόθεν και αντιμετωπίζει το φάσμα της οριστικής της εξαφάνισης, τα διδάγματα του παρελθόντος είναι τα μόνα που μπορούν να αποτελέσουν μια ηλιαχτίδα φωτός και ελπίδας.

Παραθέτουμε στο άρθρο αυτό ένα μικρό απόσπασμα από τα Ορφικά του Ιωάννη Πασσά, στο οποία τα σχόλια για όσους αυτούς παραβλέπουν την σημασία και το βάρος των κειμένων αυτών, αλλά και εν γένει της καταγεγραμμένης μας ιστορίας και παράδοσης, μας θυμίζουν πολύ έντονα το σήμερα. Το ύφος και το ειδικό βάρος των σχολίων του Ιωάννη Πασσά για την διαχρονική αυτή μάστιγα του νεότερου Ελληνισμού, μας κάνει να σκεφτόμαστε πως, τελικά, η σημερινή μας κατάντια οφείλεται πρωτίστως στην απεμπόληση του ίδιου μας του εαυτού από τις προτεραιότητες της ζωής μας. Η πικρή αυτή πραγματικότητα και οι ομοιότητες της συμπεριφοράς του κατεστημένου τις προηγούμενες δεκαετίες με την περίοδο που διανύουμε, δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Τα ίδια αδιέξοδα και τα ίδια προβλήματα θα παραμένουν άλυτα, όσο εμείς θα συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια ακριβώς συμπεριφορά απέναντι σε όσα είμαστε εμείς και σε όσα είναι αληθινά. Οι λύσεις πάντα προέρχονται από εμάς κι από κανέναν άλλο. Το “οπλοστάσιο” είναι στην διάθεσή μας κι αυτό που έχουμε μόνο να κάνουμε είναι να το εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα…

<<…Aί διαπιστώσεις καί αί ερμηνείαι τού κ. Κ.Χασάπη( ήταν Έλληνας παρατηρησιακός αστρονόμος και συγγραφέας με καταγωγή από τη Βέροια. Από το 1946 ήταν αστρονόμος του «Αστρονομικού Σταθμού Πεντέλης» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), πού εμφανίζουν τούς προγόνους μας νά ύπάρχουν καί πρό 10.000 ετών είς τόν τόπον μας καί να μελετούν τά άστρα, ή τών αρχαιολόγων Έλλήνων και ξένων, πού πιστοποιούν ότι οί Έλληνες ζούσαν είς τόν τόπον αυτόν πρό 200 ή ίσως καί 800.000 ετών είναι αισφαλμέναι; Ή είναι ανίκανοι μήπως νά συλλάβουν, νά εκτιμήσουν καί νά αξιολογήσουν τά εκτιθέμενα καί νά προβάλουν καί νά υπερασπισθούν τό Εθνικόν συμφέρον, τό υπέρτατον καί πρωταρχικόν Εθνικόν συμφέρον, πού είναι ή απαλλαγή της φυλής μας από τά σκόπιμα, ύπουλα καί ψευδή κατασκευάσματα τών ξένων, πού έχουν επιβληθή διεθνώς καί ακόμη σήμερον(1984) επαναλαμβάνονται, διά τήν καταγωγήν μας, διά τήν προέλευσιν τού αρχαίου Ελληνικού πνεύματος καί τήν δημιουργίαν τού πολιτισμού; Διατί σιωπούν; Το θέμα αυτό δέν είναι θέμα υψίστου εθνικού συμφέροντος καί ενδιαφέροντος; Καί επαναλβάνομεν: Διατί σιωπούν; Τί συμβαίνει; Έχουν διαβρωθεί από τούς εχθρούς τού Έθνους, ή έχουν αχρηστευθεί από τόν εύδαιμονισμόν τής εποχής μας, ενδιαφερόμενοι καί ασχολούμενοι κυρίως μέ τήν ευζωϊαν των. Πρός όφελος της πατρίδος θά είναι ή διάσοσις καί ή αξιοποίησις αυτών τών κειμένων, αφού δι’ αυτών θά διαφωτισθούν καίμ θά συνειδητοποιήσουν οπωσδήποτε ό Λαός καί το Έθνος τήν υπεροχήν καί τήν αξίαν τής φυλής τών Ελλήνων, ή οποία όπως είναι φανερόν, ητύχησε κατά τήν νεωτέραν περίοδον, αφού είχε τόσον αδιάφορους καί διατί όχι καί φθονερούς, αμαθείς ή άτολμους, ή παραπλανηθέντας έστω, αλλ’ έμφανώς εργασθέντας καί εργαζομένους υπέρ τών απόψεων τών ξένων, πολιτικούς καί πνευματικούς ηγέτας. Καί αυτό αποδεικνύεται από τήν επίμονον καί συστηματικήν αδιαφορίαν ή καί τήν προφανή αδυναμίαν των νά εννοήσουν, να ερμηνεύουν καί νά προβάλλουν αρχαία Ελληνικά κείμενα, όπως αυτά πού δημοσιεύομεν είς τά επόμενας σελίδας καί τά οποία αποτελούν τήν αναμφισβήτητον απόδειξιν τής πανάρχαιας καταγωγής τής φυλής μας και τήν απαρχήν, τήν αφετηρίαν, τού άφθαστου Ελληνικού Πνεύματος καί τήν πλήρη καταρράκωσιν, εξουθένωσιν καί εκμηδένισιν όλως τών ανθελληνικών θεωριών, μέ τάς οποίας είχον κατακλύσει μέχρι σήμερον επαναλαμβάνομεν, οί διάφοροι ξένοι δήθεν φίλοι μας, ολόκληρον τόν κόσμον. Διότι, χωρίς καμμίαν υπερβολήν, εάν συνεχισθή καί είς το μέλλον ή φανερά <<συνωμοσία της σιωπής>>, πού επεδείχθη μέχρι σήμερον από τούς πολιτικούς καί πνευματικούς ηγέτας μας, έναντι τών υψίστων αυτών συμφερόντων τού Έθνους, ορθώς καί δικαίως θά πρέπει νά χαρακτηρισθούν ούτοι ώς ΠΡΟΔΟΤΑΙ τού Έθνους και τού Λαού. Διά τής συνεχιζόμενης όμως σιωπής των θά αποδείξουν επίσης, ότι δυστυχώς δέν είναι υπεύθυνοι καί συνειδητοί πολιτικοί ηγέται τού τόπου αυτού, καί πατριώται, αλλά απλώς κινούνται καί δρούν ώς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ πολιτικοί, <<θηρεύοντες ΜΟΝΟΝ τάς τιμάς καί τά κέρδη>> τού επαγγελματός των…>>

Πηγή: Βιβλιοθήκη ΕΟΕ (Iούλιος Βερν)

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.