Πυραμίδα Καρδαμύλι Μάνη

Μετά το Παγγαίο και την Σάμο σήμερα εξετάζουμε και περιμένουμε τις δικές απόψεις για την πυραμίδα από το Καρδαμύλη στην Μάνη!

Πυραμίδα Καρδαμύλι Μάνη
Πυραμίδα Καρδαμύλη Μάνη

 

Πυραμίδα Καρδαμύλη Μάνη
Πυραμίδα Καρδαμύλη Μάνη

 

Η << πυραμίδα >> του Παγγαίου:

Πυραμίδα Παγγαίου;
Πυραμίδα Παγγαίου;

 

Η << πυραμίδα >> της Σάμου:

Πυραμίδα στην Σάμο;
Πυραμίδα στην Σάμο;

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου