Ο Θεοδόσιος ο Α’, ήτανε εις εκ των σπουδαιότερων αυτοκρατόρων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ήτανε Υιός του ομώνυμου Στρατηγού. Για αρκετά χρόνια, ιδιώτευσε στην Ισπανία, μετά την δολοφονία του Πατρός του. Εκεί, νυμφεύθηκε το 376, την Αιλία Φλακκίλα, η οποία του χάρισε δύο γιούς, τον Αρκάδιο και τον Ονώριο και μια κόρη την Πουλχερία, η οποία πέθανε το 385. Μετά τον θάνατο του Ουάλη, ο Θεοδόσιος έγινε αρχηγός του Ιππικού και ηγεμόνας της ανατολής, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας παρελκυστική τακτική, υπέταξε τους Γότθους, τους οποίους εγκατέστησε στην βόρειο Ελλάδα, επειδή εκτιμούσε τις μαχητικές τους ικανότητες.

Έχοντας εξουδετερώσει τον κίνδυνο τους, κατόρθωσε να αποκαταστήσει τον έλεγχο στον κρατικό μηχανισμό που παρουσίαζε σημάδια αποσύνθεσης, ενώ ανάγκασε και τους Πέρσες, να σταματήσουνε τις επιδρομές στις ανατολικές επαρχίες. Στο θρησκευτικό ζήτημα, απαγόρευσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως ειδωλολατρικούς, ενώ με την Β’ οικουμενικη σύνοδο, το 381 εις την πόλιν, αποκατέστησε την ενότητα, ενώ είχε βαφτιστεί το 380.

walls1

 

Επί των χρόνων του, τέθηκαν οι βάσεις για συγκρότηση εθνικού στρατού με την υποχρεωτική θητεία για όλους. Αν και ικανότατος στρατιωτικός, αντιπαθούσε τους πολέμους και έδινε μάχες μόνο όταν ήσανε απαραίτητες και οι συνθήκες ήσανε ευνοϊκές, για να μην έχει απώλειες. Μελανό σημείο πάντως ήτανε η σφαγή 7000 αμάχων στον ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης από τους Γότθους, με άδεια του Θεοδοσίου ως αντίποινα για την δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή τους. Για το έγκλημα αυτό, ο επίσκοπος του Μιλάνου, του επέβαλε την ποινή της ακοινωνησίας και ο Θεοδόσιος, ηναγκάσθει να ζητήσει μετάνοια.

alaric1

 

Με τον θάνατο του Βαλεντιανού το 392 και τον θρίαμβο του επί του  στασιαστή Ευγενίου το 394, έμεινε μονοκράτορας. Πέθανε το 395, αφού στην διαθήκη του ένα χρόνο νωρίτερα, έδινε το δυτικό μέρος της αυτοκρατορίας στον Ονώριο και το Ανατολικό στον Αρκάδιο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, πως ο αυτοκράτορας αυτός, συνέβαλε στην θεμελίωση της λαμπρής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και δικαίως, για τις υπθρεσίες του στον Χριστιανισμό, η Εκκλησία μας, του προσέδωσε τον χαρακτηρισμό ΜΕΓΑΣ.

 

Στην σκόνη της Ιστορίας

Βασίλειος Δεληβέρης

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου