Εξερευνώντας τον ουρανό, τη Γη και την ατμόσφαιρα μας…

«παρατηρητηριο εοε κοσμοθεασισ»

Φωτογραφία: Παναγιώτης Μπουγούνας

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου