Λεπτομέρεια απ’ το ντοκιμαντέρ του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων “Μικρόκοσμοι Ζώων” στο δρόμο προς τη λίμνη του Σκρά…

“το μονοπατι τησ λιμνησ”

Φωτογραφία: Λέφκος Λάμπρου.

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου