Λεπτομέρεια απ’ τον Πύργο του Αγίου Βασιλείου…

“ηλιατορεσ”

Φωτογραφία: Λέφκος Λάμπρου.

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου