Στιγμιότυπο με καβούρι του γλυκού νερού απο την Κεντρική Αμερική…

“ο βοηθος τησ λερναιασ υδρασ”

Φωτογραφία: Λέφκος Λάμπρου.

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου