Στιγμιότυπο με έναν μκρό επισκέπτη στην Μελιβοία Λάρισας…

Φωτογραφία: Στέλμις Σεϊρανίδου.

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου