Λεπτομέρεια απο τον Αμυγδαλεώνα Καβάλας…

Φωτογραφία: Λέφκος Λάμπρου.

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου