Γνωστό στη μητρική του γλώσσα ως «Cargador de Flores», ο πίνακας The Flower Carrier φιλοτεχνήθηκε από τον Diego Rivera το 1935. Θεωρείται ως ο μεγαλύτερος Μεξικανός ζωγράφος του εικοστού αιώνα, ο Rivera ήταν γνωστός για τις απλές του ζωγραφιές όπου και κυριαρχούν τα φωτεινά χρώματα και η σύνθεση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση.

“The Flower Carrier”

Καλλιτέχνης: Diego Rivera.

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου