«Ενα ταξΙδι χιλΙων χιλιομΕτρων αρχΙζει με Ενα βΗμα.»

Γράψε απάντηση

Γράψε ο σχολιό σου
Γράψε το όνομά σου