ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19

Επειδή ζούμε στο Ελλαδιστάν του 1810 και επειδή πρέπει να αποδείξουμε για ακόμη μια φορά τα αυτονόητα, ας πάρουμε κάποια πράγματα από την αρχή! Ο Ερευνητικός Οργανισμός μετέδωσε και όχι διοργάνωσε το “Διεθνές Διεπιστημονικό συνέδριο για τον Covid19, πιστός στις αρχές του για 1. ελευθερία λόγου και έκφρασης, 2. ελεύθερη προβολή της έρευνας και των ιδεών, 3. την δημοκρατία και των πλουραλισμό των απόψεων. Δεν θα δεχτούμε καμία προσβολή από μονάδες αλλά και ομάδες τύπου σερίφηδες ειδήσεων. Αν δεν έχουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι πρόβλημα να τους ελέγχει ένας ναρκαλιευτής, εμείς το έχουμε. Όλες οι προσβολές προς το έργο μας για τον πλουραλισμό των απόψεων θα απαντηθούν νομικά απέναντι σε όλους και σε όλα. Εάν κάποιοι έχουν πρόβλημα γιατί ένας επιστήμονας ή κάποιος ερευνητής λέει τα αντίθετα με αυτά που οι ίδιοι πιστεύουν χωρίς να γνωρίζουν τότε δεν ανήκουν στην δική μας κοινωνία, αλλά στην Γερμανία του 1940. Εάν κάποιοι επιθυμούν να ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου εμείς θα ακολουθήσουμε, αλλά να γνωρίζουν ότι και εμείς δεν θα δεχτούμε τον συμβιβασμό κάτω από το τραπέζι, όπως άλλωστε είναι η μόνιμη τακτική τους. Τέλος, εάν σε κάποιους ενοχλεί το πεδίο των ερευνών μας τότε ανήκουν στην Τουρκία του 2020 και όχι σε μια ελεύθερη κοινωνία που η κάθε πληροφορία είναι η καρδιά της εξέλιξης. Αμαρτία δεν θα έχουμε, θα την έχουν όλοι αυτοί, αλλά ξεχάσαμε… αυτοί δεν ξέρουν καν την λέξη αμαρτία γιατί απλά είναι τόσο “δημοκράτες” που σχολιάζουν και τα πιστεύω των άλλων.
Από τον Ερευνητικό Οργανισμό με αγάπη!