Η εξέλιξη και η πρόοδος είναι υψίστης σημασίας για την οικογένεια του Οργανισμού. Τα missions/οι αποστολές, έχουν δημιουργηθεί ώστε να υπάρχουν τόσο συλλογικοί όσο και προσωπικοί στόχοι για τα μέλη του Οργανισμού, τους δημοσιογράφους και τους ερευνητές του, αλλά συγχρόνως να επωφελείται και το κοινό. Έτσι, λοιπόν οι 3 αποστολές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι οι εξής:

Best explorer

Στόχος η εξερεύνηση κάθε πιθαμής του πλανήτη και της χώρας μας. Η συμπλήρωση πάνω από 10 οδοιπορικών, εξερευνήσεων και ταξιδιών προσφέρει τον τίτλο best explorer.

Best researcher

Στόχος η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση του κόσμου μέσα από ποιοτικές έρευνες και φωτογραφικό υλικό. Η συμπλήρωση πάνω από 90 διαφορετικών ερευνών σε μορφή κειμένου και φωτορεπορτάζ προσφέρει τον τίτλο best researcher.

Best librarian

Στόχος η ευκολότερη πρόσβαση των αναγνωστών και των ερευνητών στο υλικό της βιβλιοθήκης μας, Ιούλιος Βερν. Η συμπλήρωση πάνω από 30 συνολικές ώρες με την αρχειοθέτηση βιβλίων και αρχείων της βιβλιοθήκης μας προσφέρει τον τίτλο best librarian.

Τα μέλη, οι δημοσιογράφοι και οι ερευνητές του Οργανισμού που είναι κοντά στο να φέρουν κάποιο τίτλο είναι (Top-10):

  1. Κωνσταντίνος Τσίπτσιος - 60 έρευνες
  2. Ιωάννα Παπαμιχαήλ - 8 οδοιπορικά/εξερευνήσεις/ταξίδια, 18 ώρες ταξινόμησης
  3. Άννα Παυλίδου 36 έρευνες, 1 οδοιπορικά/εξερευνήσεις/ταξίδια
  4. Χρυσούλα Μακάκη - 4 έρευνες, 16 ώρες ταξινόμησης, 1 οδοιπορικά/εξερευνήσεις/ταξίδια
  5. Κλεοπάτρα Καρδολάμα - 11 έρευνες, 8 ώρες ταξινόμησης
  6. Στέφανος Κουνέλας - 3 οδοιπορικά/εξερευνήσεις/ταξίδια, 1 έρευνα, 4 ώρες ταξινόμησης
  7. Μαρία Ιωαννίδου - 2 οδοιπορικά/εξερευνήσεις/ταξίδια, 1 έρευνα, 4 ώρες ταξινόμησης
  8. Θεόδωρος Βαφειάδης - 2 οδοιπορικά/εξερευνήσεις/ταξίδια
  9. Φανή Ατζέμη - 8 ώρες ταξινόμησης 
  10. Ιωάννα Μπάκα - 25 έρευνες, 2 οδοιπορικά/εξερευνήσεις/ταξίδια