ΝΙΚΟΣ ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Είναι Πτυχιούχος «Μηχανικός πληροφορικής και επικοινωνιών στην Τεχνολογική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Τ.Ε.Ι. Σερρών). Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα» (ΔΠΜΣ-ΠΣΔ) του Α.Π.Θ. Σπουδαστής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο). Έχει συμμετέχει σε παγκόσμιας και ευρωπαϊκής εμβέλειας δημοσιευμένες εργασίες και συνέδρια. Από το 2012 ασχολείται επαγγελματικά επί του γνωστικού αντικειμένου του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ