ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΡΔΟΛΑΜΑ

Ο Ερευνητικός Οργανισμός προχωρά στην ένδυνάμωση των συνεργασίων και της προώθησης των social media του. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δημιουργεί γραφείο δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του ΕΟΕ. Διευθύντρια δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Κλεοπάτρα Καρδολάμα. Το γραφείο αυτό θα έχει 3 βασικούς πυλώνες, 1. Όλη η εξωτερική εικόνα του Οργανισμού, 2. … Continue reading ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΡΔΟΛΑΜΑ